Főmenü

Almenü

Cégtörténet

A Fűzfői Papírgyárat 1928-ban alapították és mintegy 200 fővel kezdte meg a termelést egy papírgéppel. Az akkoriban modern berendezésekkel előállított papírok az egyre növekvő igényeket nem tudták kielégíteni, ezért szükséges volt a papírgyár bővítése.
1935-ben megkezdődött a második papírgép építése. A papírok gyártása tekercses és íves kiszerelésben történt és a gyártott papírok nagyon jó minőségben készültek.

A háború után – mint más iparágakban, a papíriparban is - új helyzet jött létre. Miután a papíripar nem tartozott a kiemelt iparágak közé, 1960-ig a fejlődés Fűzfőn nem volt jelentős.

1963-ban a papírgyárak összevonásával létrejött a Papíripar Vállalat, ettől kezdve Fűzfőn is megvalósulhattak korábbi tervek. Egymást követték a papírgépek rekonstrukciói, korszerűsítései. A gyár a magyarországi finompapír-gyártás fontos bázisa lett, s ugyanebben az évben kezdődött meg Fűzfőn a füzetgyártás.

A feldolgozott termékeknél főleg az esztétikai kivitel javítása és a választék bővítése volt a cél. Különféle új termékek kerültek gyártásra.

1970-től jelentős fejlesztések valósultak meg, új anyagmozgató gépek beszerzése, a papírgyártás korszerűsítéshez modern anyag-előkészítő üzem épült és új, nagyteljesítményű tekercsvágó és ívvágó berendezés került felállításra. Az új feldolgozó üzemépületbe automata iskolai füzetgyártó és spirálfüzetgyártó gépek kerültek.

A gyárban dolgozók létszáma ebben az időszakban volt a legmagasabb, meghaladta az 1000 főt.

1990 –től újabb fejlesztések valósultak meg, beindult a borítékgyártás, a fedélnyomtatásban bevezetésre került az ofszet nyomtatás, új gépsor beszerzése a másolópapírok kiszereléséhez. A papírgépeken megvalósult a hajtásszabályozás további korszerűsítése, valamint egy számítógépes folyamatirányító rendszer.

A gyár 1993-ban került privatizálásra. A magánosítás un. belső kivásárlással történt . A többségi tulajdont a gyár felső vezetése szerezte meg, és szinte valamennyi dolgozó részesült a tulajdonból. A gyár részvénytársaságként Fűzfői Papír Rt. néven működött tovább. A korábbi nagyvállalati mechanizmus után a döntéseket helyben lehetett meghozni. Ez a működési folyamatot rugalmassá tette.

A fejlesztések folytatódtak, elsősorban a papírfeldolgozás területén. Használt, jó műszaki állapotú gépekkel bővült a borítékgyártás, kapcsozott füzet és spirálfüzet gyártás.

1995-ben haláleset miatt változás következett az Rt. élén.

A gyárvezetés a tőkehiány enyhítésére az Rt. –t bevezette az értéktőzsdére. A tulajdonosi szerkezet fokozatosan átalakult, a többségi tulajdon egy kézbe került. A kedvezőtlen piaci hatások következtében egyre nehezebb helyzet alakult ki, emiatt az Rt. a tőzsdéről kivezetésre került. A tulajdonos a gyár eladása mellett döntött. Az új tulajdonos(ok) 1999 márciusától egyre nehezebben tudták kezelni a helyzetet.
A termelés sokszor akadozott anyaghiány miatt. 2000 őszén került a gyár csődhelyzetbe. A felszámolási eljárás 2001 –ben indult meg. A felszámolás során a dolgozók többsége állományban maradt és így került megvételre a gyár 2002 márciusában.

A termelés az új tulajdonosok által megbízott vezetők irányításával 2002 májusában indult meg.
A középvezetés nagyobbrészt a helyén maradt. A gyár helyzete stabilizálódott. A gyárnak sikerült visszaszerezni a korábbi piaci pozícióit, azonban az elmúlt évek miatti megítélése a gyárnak sok hátrányt jelentett. A kedvező folyamatok 2004 –től megtorpantak, számos kedvezőtlen hatás érte a gyárat. A gyár fűzfői ipari környezetében zajló változások miatt egyre nehezebb helyzetbe került.
A külső körülmények is tovább romlottak, 2007 októberében leállt a termelés, és 2008 elején ismét elkezdődött a felszámolási eljárás, ami jelenleg is tart.
A felszámolási eljárásban a korábbi átalakítás miatt két külön bejegyzett cég érintett. Papírgyártás vonatkozásában a Hazai Papír Kft., míg a papírfeldolgozás esetében a Fűzfői Papírfeldolgozó Kft.

Ebben a helyzetben jött létre 2008 év elején a papíreldolgozás további folytatására a Fűzfői Papír Kft. és eredménnyel zárta a 2008 –as évet. A tőkehiány enyhítésére sikerült olyan befektetőt és kereskedelemben jártas és kiváló piaci ismeretekkel rendelkező szakembert találni, akikkel a cég jelentősen bővülhetett. 2009 –ben már jelentős gyártó és kereskedelmi tevékenységgel méretteti meg magát a hazai piacon és jelentős export törekvései is vannak.